Personel

Kierownik Laboratorium:
prof. dr hab. Jerzy Wojciech Mietelski

Kierownik ds. technicznych:
dr hab. inż. Renata Kierepko

Kierownik ds. jakości:
mgr inż. Ewa Tomankiewicz

Pracownik pomiarowy:
dr inż. Magdalena Miecznik