Personel

Kierownik Laboratorium:
prof. dr hab. Jerzy Wojciech Mietelski

z-ca Kierownika Laboratorium:
dr inż. Edyta Łokas

Kierownik ds. technicznych:
dr inż. Renata Kierepko

Kierownik ds. jakości:
mgr inż. Ewa Tomankiewicz