Oferta

Cennik:
Oznaczenie jednego gamma izotopu - 250zł (netto)
Oznaczenie każdego następnego gamma izotopu - 50zł (netto)
Oznaczenie izotopu plutonu - 600 zł (netto)

Badane obiekty/grupy obiektów Badana cecha
Metoda badawcza
Materiały o stałym stanie skupienia, jednorodne, sypkie oraz materiały ciekłe
- pasze dla zwierząt
- produkty rolne
- wyroby budowlane, materiały budowlane
- próbki środowiskowe (woda, gleba, odpady)
- wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi w tym żywność
Stężenie izotopów:
137Cs
Zakres: 0,5Bq/kg-100kBq/kg
134Cs
40K
228Th
226Ra
Zakres: 5Bq/kg-100kBq/kg
Niskotłowa spektrometria promieniowania gamma
Próbki aerozoli zawartych w przyziemnej warstwie powietrza atmosferycznego Stężenie izotopów:
134Cs
137Cs
40K
228Th
226Ra
Zakres: 0,3µBq/m3-200Bq/m3
Niskotłowa spektrometria promieniowania gamma
Materiały o stałym stanie skupienia, jednorodne, sypkie oraz materiały ciekłe
- próbki środowiskowe (woda, gleba, odpady)
- wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi w tym żywność
Stężenie izotopów:
239+240Pu
238Pu
Zakres: 0,008Bq/kg -100Bq/kg
Spektrometria promieniowania alfa