Aparatura

Laboratorium Analiz Promieniotwórczości dysponuje spektrometrem promieniowania alfa oraz czterema spektrometrami promieniowania gamma (foto1, foto2) umożliwiającymi pomiar stężenia izotopów promieniotwórczych emitujących kwanty promieniowania gamma w zakresie energetycznym od 20 keV do 2500 keV.

Spektrometry promieniowania gamma są wyposażone w detektory półprzewodnikowe typu HPGe (foto3) (High Purity Germanium). Dwa spektrometry posiadają pasywne systemy osłon, a jeden dodatkowo w osłonę aktywną (komora drutowa). Rozbudowane systemy osłon umożliwiają odcięcie detektorów promieniowania gamma od zewnętrznego naturalnego tła promieniowania gamma i tym samym wykonywanie precyzyjnych i dokładnych pomiarów w próbkach o niskich stężeniach analizowanych izotopów.

Laboratorium Analiz Promieniotwórczości posiada również odpowiednie wyposażenie do przygotowywania próbek do pomiaru spektrometrycznego. Na to wyposażenie składają się:

  • atestowane wagi laboratoryjne
  • suszarka laboratoryjna

Procedury przygotowywania materiału badawczego, jak również przeprowadzenie pomiarów i analizy uzyskanych wyników zostały stworzone o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dotyczącą Systemu Zarządzania Jakością.