Kontakt

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
Laboratorium Analiz Promieniotwórczości

ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków
tel: 012 662 8397
tel/fax: 012 662 8392
sylwia.blazej@ifj.edu.pl

prof. dr hab. Jerzy Wojciech Mietelski
tel: 012 662 8392
Jerzy.Mietelski@ifj.edu.pl