O nas

Laboratorium Analiz Promieniotwórczości (LAP) posiada metody akredytowane na pomiar stężenia izotopów alfa promieniotwórczych (239+240Pu, 238Pu) oraz izotopów gamma promieniotwórczych pochodzenia naturalnego i sztucznego w środowisku, oraz szerokiej gamie produktów przemysłowych i żywności. Laboratorium prowadzi również ciągły monitoring skażeń promieniotwórczych przyziemnej warstwy powietrza atmosferycznego w ramach ogólnopolskiej sieci wczesnego wykrywania awarii obiektów jądrowych nadzorowanej przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej oraz Państwową Agencję Atomistyki.

Badane obiekty

  • gleba
  • woda powierzchniowa
  • żywność
  • osady denne
  • materiały przemysłowe i konstrukcyjne
  • próbki pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
  • próbki aerozoli atmosferycznych
więcej >>